Indtryk fra Litauen. I. Ydre linjer. II. Indre liv

Hjelmslev, Louis
1922 « Indtryk fra Litauen. I. Ydre linjer. II. Indre liv », Gads danske Magasin, p. 409-464.